How Cape Town’s Residents Are Surviving the Water Crisis—For Now | National Geographic

263
Published on 11/04/2019 by

Mbi 5 miliard njerëz mund të ballafaqohen me mungesën e ujit në tërë globin në vitin 2050! Ky është alarmi që ka dalë prej këto ditë nga Banka Botërore. Një studim shumë serioz që e ka bërë Banka Botërore për Kosovën vitin e kaluar, tregon për seriozitetin e këtij problemi në vendin tonë http://bit.ly/2D3L1Q5 .
Kosova, si vend me burimet më të pakëta të ujit në Evropë, tashmë po ballafaqohet me këtë problem, andaj është koha e fundit për veprim. Çdo qytetar duhet të japë kontributin e vet konkret çdo ditë, duke kursyer ujin në masën më të madhe të mundshme.
Institucionet e vendit duhet vepruar energjikisht në të gjitha aspektet, duke zbatuar politika adekuate dhe masa rigoroze për parandalimin e katastrofës që është duke ndodhur.
Shihni se çka ndodhë me një qytet të madh si Cape Town kur shterren rezervat e ujit deri në zero.

Category