How Did the First Atom Form? Where did it come from? | Big Bang Nucleosynthesis

479
Published on 22/01/2022 by

Një spiegim i bukur, me fjalë të thjeshta, për formimin e universit: Si filloi gjithçka dhe si u zhvilluan proceset në fillimet e universit? Si u formuan grimcat e para pas Big Bang-ut? Kur u krijuan atomet e elementëve më të tjeshtë?

Category