How did the First Language Begin? The Mystery of the Pirahã

513
Published on 19/11/2019 by

Si është krijuar gjuha si mjet komunikimi te njerëzit? Çka janë indekset, simbolet, onomatopeat dhe në fund si janë formësuar fjalët dhe shprehjet komplekse të kësaj stukture komplekse që quhet gjuhë?

Category