How Do We Know That the Earth’s Magnetic Poles Have Flipped? – Christmas Lectures with James Jackson

422
Published on 01/02/2022 by

Fusha magnetike e Tokës lëvizë me kohë. Natyrisht është fjala për miliona vite të historisë së Tokës. Kjo shkaktohet nga lëvizjet e llavës vullkanike në bërthamën e Tokës që përmbahet nga sasi të mëdha të hekurit të shkrirë. Mirëpo, si mund ta dimë se kur kanë ndodhur lëvizjet e mëdha të fushë magnetike të Tokës, me që rast poli i veriut dhe poli i jugut i kanë ndërruar pozitat? Duke e matur drejtimin e fushës magnetike të gurëve të llavës që gjenden kudo në Tokë. Shihni se si vërtetohet ky ndryshim me një eksperiment të thjeshtë të demonstruar në The Royal Institution (Institucioni Mbretëror) të Britanisë së Madhe.

Category