How Google Search Works (in 5 minutes)

631
Published on 09/11/2019 by

Kërkimi në web (ose Internet) tashmë është bërë një gjë e rëndomtë dhe e përditshme. Mirëpo, shpesh herë na ndodhë që për shkak të shumësisë së informacioneve në web kërkimi bëhet shumë i vështirë. Prandaj është shumë me rëndësi të kuptojmë se si funksionon “makina” e kërkimit si Google, Mozila ose ndonjë tjetër.

Category