How Imaginary Numbers Were Invented

339
Published on 26/11/2021 by

Një tregim i bukur për matematikën, që përshkon nëpër histori shpirtin kërkues të matematikanëve, në përpjekjet e tyre për të kuptuar domethënien dhe rëndësinë e numrave imagjinarë dhe kompleks.

Category