How many ways are there to prove the Pythagorean theorem? – Betty Fei

381
Published on 14/10/2021 by

Teorema e famshme e Pitagorës me vërtetimet e saj, janë shumë inspiruese për nxënësit. Ato kanë frymëzuar shumë njerëz për ta dashur matematikën dhe për të zgjedhur atë për profesionin e tyre jetësor.

.

Category