How solar energy got so cheap, and why it’s not everywhere (yet)

459
Published on 28/01/2022 by

Panelet solare janë një prej zgjidhjeve për problemin e energjisë elektrike edhe në Kosovë. Cilat janë mundësitë, përparësitë, kufizimet dhe pengesat për zhvillimin e kësaj forme të gjenerimit të energjisë? A janë pjekur kushtet që edhe te ne të bëhet një kthesë e madhe kah përdorimi i kësaj forme të energjisë.

Para ca vitesh e kam bërë një studim modest lidhur me këtë temë, që mund të gjendet në https://bit.ly/3r5vZme .

Category