How To Double Your Learning Speed | Jim Kwik

300
Published on 20/09/2020 by

Të mësuarit është një proces shumë i vështirë për trurin e njeriut. Pos kësaj, të mësosh një fakt është thjesht vetëm memorizim, mirëpo, të mësosh një koncept, kërkon koncentrim dhe angazhim shumë më të mëdh të trurit. Andaj, pse të mos mësojmë për fokusimin, efektet e emocioneve që ngjallë interesin dhe rritë efikasitetin e mësimit, si dhe disa aspekte thelbësore të funksionimit të procesit të të mësuarit, që janë të spjeguara në mënyrë të shkëlqyeshme në këtë video?

Njëkohësisht, njihuni me autorin e kësaj videoje, Jim Kwik, që është një ekspert me famë në këtë fushë.

Category