How to open and close presentations? – Presentation lesson from Mark Powell

547
Published on 10/02/2020 by

Shpesh na ka ndodhur të shohim prezentime shumë të mërzitshme prej të cilave nuk na mbetet asgjë për tu kujtuar. Si duhet ta koncipojmë një prezentim cilësor që do të bëjë efekt të dëshiruar dhe… do të mbahet në mend nga audienca?

Category