How to Save Our Planet

133
Published on 06/05/2019 by

Aktivitetet e njeriut e kanë prishur baraspeshën në planetin tonë dhe kjo gjendje është e paqëndrueshme. Numri i madh i specieve është zhdukur dhe mjedisi jetësor i kafshëve të egra po zvoglohet dita ditës.

Njeriu e ka marrë në dorë menaxhimin e planetit, mirëpo një planet i këtillë nuk bën as për njeriun, andaj duhet të ndërmerren masat e duhura.

Sir David Attenborough, në këtë video të jshtëzakonshme, i rekomandon 4 masa që duhen ndërmarrë për ta stabilizuar këtë gjendje. Cilat janë ato masa dhe a janë të realizueshme?

Category