How we know that Einstein’s General Relativity can’t be quite right

267
Published on 27/08/2019 by

Shpiegimet mbi fenomenin e gravitacionit, që i ofron teoria e përgjithshme e relativitetit e Einsteinit, tash duhet të bëjnë një hap përpara dhe këtë e mundëson fizika kuantike. Në këtë video mund të mësoni se në cilat pika teoria e Einsteinit nuk ofron zgjidhje, e që këto zgjidhje mund të priten nga teoria kuantike?

Category