How Your DNA Proves Evolution Is Real

317
Published on 19/08/2019 by

Studimi i ADN-së së njeriut duke e krahasuar me ADN-të e shipanzave por edhe e zogjëve, është tema e kësaj videoje interesante.

Category