Human digestive system – How it works! (Animation)

562
Published on 17/07/2020 by

Animacion i shkëlqyer për sistemin digjestiv të njeriut, që mësohet në lëndën e biologjisë në kl.9. Pikërisht këto video brilante na bëjnë të mos ndalemi duke e mirëmbajtur dhe pasuruar video-portalin edukativ ZGJOI, që tashmë ka një përmbledhje prej saktësisht 2979 video.

Category