Important Geographical Terms Features Landforms Of Earth

339
Published on 23/06/2021 by

ZGJOI sapo është pasuruar me video për lëndën e gjeografisë për kl.6, natyrisht sipas kurrikulës së re.

Kjo video është një përmbledhje që mund të ju shërbejë nxënësve për të bërë rekapitulimin e lëndës brenda 1 ore, për të marrë një notë më të lartë në fund të vitit shkollor, pse jo! 🙂

Category