In the Age of AI (full film) | FRONTLINE

602
Published on 05/12/2019 by

Inteligjenca artificiale, një fushë e re, kulminante, e shkencave informatike, po i konkuron inteligjencës njerëzore, veçanërisht në disa zbatime të ngushta specifike, ku është me rëndësi shpejtësia e përpunimit të një numri të madh të dhënash. Përveç një paraqitjeje të shkallës së zhvillimit të saj në botë, në këtë dokumentar paraqiten edhe mundësitë e mahnitshme, përfshirë aftësinë e zgjidhjeve kreative të problemeve të ndryshme që janë të panjohura dhe befasuese për njeriun.

Category