Inside Germany’s Most Harmful Energy Source: Brown Coal Blues

95
Published on 27/04/2019 by

Të mësojmë nga përvojat e Gjermanisë dhe të mobilizohemi ta pengojmë me çdo kusht ndërtimin e centralit Kosova e Re! Aktivistët e mjedisit të pastër në Gjermani janë të vendosur dhe veprojnë pa u ndalur dhe duke kënduar edhe pse zakonisht, të gjithë përfundojnë të arrestuar. Ata lidhen në binarët e trenit me vargonjë vetëm për të penguar lëvizjet e trenave të mihjeve të thëngjillit.
Edhe pse Gjermania tashmë ka arritur të sigurojë mbi 36% të energjisë nga burime të ripërtëritshme, kjo nuk konsiderohet e mjaftueshme nga ana e aktivistëve, sepse efektet e ndotjes janë tejet të rënda.

Category