Investigating the Periodic Table with Experiments – with Peter Wothers

332
Published on 10/01/2022 by

Një ligjëratë frymëzuese për Tabelën periodike të elementeve të shoqëruar me demonstrime të bukura. Ligjërata e Dr Peter Wothers nga Universiteti Cambridge i dedikohet të rinjëve të moshës para universitare dhe ka për qëllim popullarizimin e shkencës së kimisë në mesin  e të rinjëve. Ligjërata mbahet në sallën e famshme të Institucionit Mbretëror të Britanisë së Madhe, të themeluar në vitin 1799.

Është interesante të theksohet se misioni i këtij Institucioni me renome botërore është: “Institucioni Mbretëror është një organizatë bamirëse e pavarur e dedikuar për lidhjen e njerëzve me botën e shkencës.” (Ang.: “The Royal Institution is an independent charity dedicated to connecting people with the world of science.”)

Category