Isotopes vs Ions | What is the Difference? |

436
Published on 09/03/2022 by

Të mësojmë se cili është dallimi mes izotopeve dhe joneve?

Shikoni edhe video të tjera në kanalin edukativ të shkëlqyeshëm MooMooMath and Science.

 

Category