I’ve been a builder for 55 years, but I haven’t seen anything like it. Unbelievable.

471
Published on 30/03/2022 by

Disa nga këto teknika të shkëlqyeshme i kam parë edhe te mjeshtrit tanë ndërtimtarë. Megjithate, bota, dmth. YouTube, është e madhe, gjithmonë ke çka mëson. 🙂

Category