Making Windows 10 Run Blazingly Fast For Free

451
Published on 23/05/2019 by

Kompjuteri i juaj mund të ketë shpejtësi më të vogël se kur ka qenë i ri…

Shikoni këtë video deri në fund, pa u ndalur dhe pastaj shikoni përsëri prej fillimit dhe veproni hap pas hapi, sipas udhëzimeve.

Rezultati do të jetë vërtetë impresiv: kompjuteri juaj do të punojë shumë më shpejt!

(Këtë procedurë, gjithashtu mund ta bëni edhe me pajisjet tjera kompjuterike.)

Category