Math isn’t hard, it’s a language | Randy Palisoc | TEDxManhattanBeach

535
Published on 13/06/2020 by

Nxënësit shumë shpesh e konsiderojnë matematikën si një lëndë të rëndë. Ka shumë raste kur nxënësit i kanë të gjitha notat e shkëlqyeshme, përveç matematikës. Pse ndodhë kjo?

“Fëmijët nuk e kuptojnë matematikën sepse ne jua transmetojmë atë si një lëndë të dehumanizuar. Nëse do të kishim një qasje më humane, atëherë të mësuarit e matematikës do t’i kthehej kuptimi.” Kështu konstaton Dr. Randy Palisoc, mësues dhe themelues i Synergy Academies në ligjëratën e tij TEDxManhattanBeach.

Category