Mendësia zhvillimore ndaj mendësisë fikse

1,586
Published on 22/11/2020 by

Në testin e fundit PISA, nxënësit 15 vjeçarë kosovarë janë renditur të parafundit në botë përkah prirja për mendësi zhvillimore…

Ky është një lajm shumë i rëndë, por duhet ta marrim shtruar, si diagnozë të saktë dhe duhet të ndëmarrim veprime konkrete si shoqëri dhe si instuticione, duke filluar nga Kuvendi i Kosovës që së shpejti do të merret me aprovimin e buxhetit të vitit 2021, e deri te arsimtarët, prindërit dhe vetë nxënësit. Për më shumë rreth kësaj teme, shikoni një video të Prof. Carol Dweck nga Universiteti Stanford https://bit.ly/35Q8Qtj, ndërsa një artikull interesant për arsimtarë mund të gjeni në vegzën: https://bit.ly/3lXVpgK.

P.S. Nëse ende nuk i keni parë librat shkollor Shkathtësi për jetë 1 dhe 2, Teknologji 6 dhe 7 si dhe doracakun përcjellës për arsimtarë, hyni ne vegzën në vijim dhe shkarkoni cilindo prej këtyre librave, tërësisht falas! https://bit.ly/2HpIe99 . Veçori e këtyre libave digjital, përveç tjerash, është se janë punuar ashtu që të stimulojnë kreativitetin dhe mendësinë zhvillimore tek nxënësit, andaj shihni dhe binduni vetë!

Sa për informatë, këta libra janë eliminuar nga konkurrenca, në tenderin e korruptuar nga MASHT për libra shkollor në vitin 2019-2020.

Komentet e juaja i mirëpresin në Facebook në faqen tonë: https://www.facebook.com/zgjoi.

Category