Mystery of Ultra Diffuse Galaxy with NO Dark Matter Solved

281
Published on 23/07/2019 by

Një grup shkecëtarësh nga Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), e ka shpieguar fenomenin paradoksal që kishte një galaktikë e largët, që më parë konsiderohej se nuk përmbanë masë të errët, shih artikullin http://bit.ly/2F1PrrI . Këtë e kanë bërë duke matur distancën e saktë të kësaj galaktike, sepse shumë parametra të saj, që tregonin anomali të pakuptimta, vareshin pikërisht nga vlera e distancës. Duke përdorur 5 metoda të ndryshme, të pavarura të matjes, ata kanë konstatuar se distanca e vërtetë e kësaj galaktike qenka 48 milion vite drite e jo 68 milon vite drite, sa mendohej që është gabimisht.

Category