Neil deGrasse Tyson Explains the Tides

307
Published on 26/07/2020 by

Çka shkakton baticat dhe zbaticat? Hëna? Dielli? Shikoni se si i shpjegon këto fenomene natyrore Neil deGrasse Tyson.

Category