Paid to Study: Denmark University Student Rubs it In

757
Published on 05/11/2019 by

Në Danimarkë, shteti i jep secilit student nga 900$ në muaj për të studjuar! Investimi në edukimin e brezave të rij është veçanërisht i nevojshëm për ne shqiptarët, që duhet ta kapim hapin me botën e përparuar që ka shkuar shumë larg në këtë fushë.

Category