Prof Saimir Lolja, Zgjidhja e teoremës së fundit të Fermat it

479
Published on 09/09/2019 by

Në këtë intervistë Prof. Saimir Lolja, e shpjegon vërtetimin e vet të teoremës së fundit të Fermat, që ka mbetur i pazgjidhur dhe i ka sfiduar matematikanët dhe enthuziastët e matematikës për më se 382 vite. Teoremën e vet profesor Saimiri e vërteton në mënyrë të thjeshtë, elegante dhe të kuptueshme edhe për njohësit e matematikës të nivelit bazik universitar. Për ta studjuar këtë zgjidhje të mahnitshme dhe për të nxitur debatin akademik rreth saj, ju lutemi lexoni artikullin, http://bit.ly/34sZ9OV, të botuar në revistën shkencore italiane RATIO MATHEMATIKA, http://bit.ly/34uiqj3.

Category