Pursuit – A 4K storm time-lapse film

404
Published on 19/12/2019 by

Një film i mahnitshëm i bërë pas 27 ditë gjirimesh, 28,000 mila të kaluara në 10 shtete të SHBA-së, duke i ndjekur stuhitë e fuqishme.

Category