Pythagoras’ Theorem (GMAT/GRE/CAT/Bank PO/SSC CGL) | Don’t Memorise

397
Published on 20/02/2022 by

Nxënësit e kl. 8. këto ditë mësojnë për teoremën e famëshme të Pitagorës (Pythagoras). Kjo video tregon edhe për një veti interesante të kësaj teoreme, që ndoshta nuk e keni kuptuar si duhet: është fjala për trekëndëshat këndëdrejtë me katetet dhe hipotenuzën që janë numra të plotë! p.sh. [a=3, b=4 dhe c=5], ose [a=5, b=12 dhe c=13], etj.

Category