Quantum Theory – Full Documentary HD

126
Published on 19/04/2019 by

Fizika kuantike më mirë se asnjë teori deri tash po i shpiegon fenomenet e materies prej nivelit të përbërjes së atomeve e deri te galaksitë e Universit. Pse është kjo teori aq e suksesshme? A janë të gabuara teoritë e Newton ose Einstein nga këndvështrimi i kësaj teorie?

Category