RAFT Leonardo’s Arched Bridge

322
Published on 02/04/2022 by

Një ide e bukur për nxënës që duan ta ndërtojnë urën vetëmbajtëse të Leonardo Da Vincit.

  • Shikoni edhe një video tjetër të një nxënësi të kl.6 nga Kosova që e ndërton këtë urë me lapsa në https://bit.ly/2ST9gcw . Kjo video është marë nga libri shkollor “Teknologji” për kl.6, që mund ta shkarkoni nga ZGJOI: https://bit.ly/36N3Arc .
Category