Remove the Dams to Save the Salmon? | Short Film Showcase

410
Published on 30/10/2019 by

Derisa në Evropë janë duke u rrënuar shumë penda që janë shfrytëzuar për gjenerimin e energjisë elektrike https://bit.ly/2NsK4oG , në Kosovë ka filluar të intensifikohet dhënia e licencave nga autoritetet shtetrore për ndërtimin e pendave! Shoqëria civile në Kosovë tashmë është duke adresuar fuqishëm këtë problem në forma të ndryshme, gjë që duhet mbështetur nga të gjithë qytetarët e Kosobvës, jo vetëm ata që janë të prekur direkt me ndërtimin e pendave.

Në këtë video të NationalGeographic është dhënë një argumentacion i vlefshëm për këtë temë.

 

Category