Science at Uber: Applying Artificial Intelligence at Uber

378
Published on 13/05/2022 by

Çka është UBER? Pse dallon dukshëm nga një kompani e zakonshme që ofron shërbimin taxi? Çka ka të bëjë UBER me inteligjencën artificiale?

Category