Science in a Golden Age – Al-Khwarizmi: The Father of Algebra

193
Published on 31/07/2020 by

Një dokumentar i shkëlqyer i Prof. Jim Al Khalili, për kontributet e Al-Khwarizmit, Omar Khayyam-it, Al-Kindi-t e të tjerëve, në krijimin e koncepteve bazë të algjebrës moderne, gjatë kohës së artë të shkencave në botën islame (shek.IX – XIV).

Category