Science in a Golden Age – Pioneers of Engineering: Al-Jazari and the Banu Musa

282
Published on 12/07/2020 by

Pionierët e inxhinierisë dhe veprat e tyre për të cilët kemi mësuar pak nga Prof Jim Al-Khalili.

Category