Social jetlag and its consequences

285
Published on 22/08/2019 by

Një një studim që përmendet në blogun e Maria Popova që quhet brainpickings, prej ku e kam marrë edhe idenë dhe videon për postim, është konstatuar se numri i nxënësve, që bëjnë më se 8 orë gjumë gjatë natës është rritur prej 35.7% në 50%, kur autoritetet e shkollës e kanë shtyer për më vonë orën e fillimit të mësimit në shkollë. Kjo rritje e kohës së gjumit të shëndetshëm ka rezultuar edhe me rritjen e suksesit të tyre.

Përveç orës biologjike, secili prej nesh e ka edhe orën shoqërore të kohës dhe kohëzgjatjes së gjumit. Orari i punës ose orari i shkollës për fëmijë e determinon dukshëm kohën e gjumit dhe kjo shpesh nuk është aspak në interes të shëndetit tonë. Për këtë temë na flet krono-biologu gjerman Till Roenneberg duke u mbështetur në studimet e veta të gjithanshme të fenomeneve të gjumit të shëndetshëm.

Category