Solve for the radius of the three cornered circles

480
Published on 29/01/2022 by

Problem i bukur për nxënësit e shkollës së mesme. Problemet e këtilla, edhe pse ndonjëherë duken shumë të rëndë, të bëjnë të duash matematikën.

Këshillë: provoni ta zgjidhni problemin, pa e shikuar zgjidhjen në video, nuk do të pendoheni…

Category