Sun Tzu – The Art of War Explained In 5 Minutes

260
Published on 07/03/2022 by

“Fitorja është e rezervuar për ata që janë të gatshëm ta paguajnë çmimin e sajë.”
– Sun Tzu (543 – 495) gjeneral, strateg ushtarak dhe filozof i lashtësisë kineze. Ai është autor i veprës “Arti i luftës”, që konsiderohet njëra prej veprave më të rëndësishme mbi strategjinë, përgatitjen ushtarake dhe vendimmarrjen në luftë. Kjo vepër edhe sot studjohet në akademitë ushtarake.

Category