TË KURSEJMË SË BASHKU ENERGJINË ELEKTRIKE

562
Published on 10/10/2021 by

Të nderuar arsimtarë dhe arsimtare.
Kriza energjetike që po shkakton Rusia me zvoglimin e furnizimeve me gaz natyror për Evropë, do të na prekë së shpejti edhe neve në Kosovë e Shqipëri. Rritja e çmimeve dhe restrikcionet e furnizimit me energji elektrike do të jenë të paevitueshme.
Andaj, apeloj që kësaj teme t’i kushtohet një vëmendje e veçantë në shkolla, me diskutime, projekte e aktivitete me nxënës, që kanë për temë kursimin si kulturë, dhe aktivizmin qytetar në mbështetje të përballimit të krizave të këtij lloji në fusha të ndryshme: energji, ujë, lëndë djegëse, ushqim, konsum të përgjithshëm etj.
Artikujt e paraqitur në video:
1. CNN Business, “Europe is paying record prices for energy. A winter crisis looms”: https://bit.ly/https://cnn.it/3mAmmbI
2. EKONOMIA, “Kosova importon 918 GWh, derisa eksportuar 422 GWh energji elektrike”:
https://bit.ly/3oQ63KK

 

Category