The Etruscans: Ancestors of Ancient Rome (Ancient Civilisation Documentary) | Timeline

296
Published on 23/05/2020 by

Një qytetrim i lashtë më se 3000 vite, Etruskët, nuk është të studjuar dhe nuk njihet sa duhet, duket për shkak se Perandoria romake nuk ka qenë e interesuar për këtë.

Category