The Future of Learning | Sugata Mitra | TEDxNewcastle

188
Published on 08/07/2020 by

Pikëpamjet e Prof. Sugata Mitra, njërit nga mendimtarët prirës në fushën e “Edukimit minimalisht invaziv”, po bëhen tejet aktuale sot kur po kalojmë kohët e pandemisë. Për më se dy dekada, Prof. Mitra ka studjuar shkathtësitë për të mësuar përmes eksperimentimit me grupe fëmijësh dhe konstatimi i tij është se: “Grupet e fëmijëve me qasje në Internet mund të mësojnë gjithçka vetë.” Ai gjithashtu rekomandon që Interneti të bëhet lëndë mësimore në shkolla për shkak të rëndësisë së pazëvendësueshme që luan në jetën bashkëkohore.

Category