The great death of insects | DW Documentary (ecology documentary)

419
Published on 07/12/2019 by

“Nëse bleta do të zhdukej nga faqja e Tokës, njeriut do t’i kishin mbetur vetëm katër vite për të jetuar.”
(Ang.: “If the bee disappeared off the face of the Earth, man would only have four years left to live.”)
Kështu mendohet se ka thënë Albert Einstein, sipas artikullit në vijim: https://bit.ly/2LyobUL

Category