The hidden power of smiling | Ron Gutman

195
Published on 26/04/2019 by

“Kurrë nuk mund ta kuptojë se sa shumë të mira mund të bëjë një buzëqeshje e thjeshtë.” – Nëna Tereze.

Category