The Ingenious Design of the Aluminum Beverage Can

265
Published on 07/05/2019 by

Kanaqet prej alumini janë një ambalazh mjaft i popullarizuar për pijet e ndryshme. Edhe pse duken të thjeshta, dizajni dhe prodhimi i tyre nuk është aspak punë e thjeshtë. Forma e përshtatshme për paketim, minimumi i materialit, qëndrueshmëria, mënyra e thjeshtë e hapjes dhe kërkesat tjera, paraqesin një sfidë inxhinierike të nivelit më të lartë.

Video e sugjeruar nga Zjarr Bujari, bashkëpunëtor i ri i portalit ZGJOI.

Category