The New UN Climate Report: We’re Screwed

243
Published on 29/08/2019 by

Ndryshimet klimatike nuk janë vetëm një teori e njerëzve që i ka zënë paniku, por janë fakt shkencor. Këto ndryshime janë aq të rënda sa që rrezikojnë jetën në planetin tonë.

Ne si shoqëri dhe si shtet duhet të tregojmë pjekuri dhe ndërgjegje të lartë qytetare për pjesën tonë të përgjegjësisë që kemi mjedisit natyror, jo vetëm në suaza lokale por edhe ato globale. Vetëm kështu do të fitojmë respektin e duhur nga BE për tu bërë pjesë konstruktive e qytetrimit evropian.

Category