The power of believing that you can improve | Carol Dweck

127
Published on 05/04/2019 by

Në këtë tregim fascinues, profesoresha e psikologjisë në Universitetin e Stanford-it, Carol Dweck, flet për konceptin e “mendësisë zhvilluese” (Ang. growth mindset), që mbështetet në tezën se inteligjenca dhe cilado shkathtësi mund të zhvillohet me punë, ushtrime dhe përpjekje, si dhe për konceptin e këndërt me këtë, që quhet “mendësi fikse” (Ang. fixed mindset), ku njeriu lind me një mendësi, inteligjencë dhe shkathtësi që nuk ndryshojnë gjatë jetës së tij. Si t’i mësojmë fëmijët në shtëpi dhe nxënësit në shkollë “mendësinë zhvilluese”? A mund ta bëjmë edhe ne këtë? A mund të dalim nga kurthi që i bëjmë vetes duke menduar se inteligjenca jonë dhe e fëmijëve tanë është diçka e pandryshueshme? 

Category