The rarest commodity is leadership without ego: Bob Davids at TEDxESCP

434
Published on 22/02/2020 by

A ka dallim në mes të një menaxheri dhe udhëheqësi (leaderi)? Po, dhe dallimi është i madh, thelbësor!

Udhëheqësi i madh duhet të zbres në mes të njerëzve, ti kuptoj dhe të jetoj me brengat dhe travajat e tyre. Vetëm atëherë do ta fitoj besimin e njerëzve që do t’i japin fuqi dhe pushtet, por këtë fuqi, udhëheqësi i madh ia kthen prapa njerëzve që ata ta bëjnë ndryshimin. Nëse vepron kështu, njerëzit do të rrisin mbështetjen e tyre, do t’i japin edhe më shumë fuqi udhëheqësit të tyre. Përkundrazi, nëse udhëheqësi e shfrytëzon atë fuqi për të fuqizuar vehten, duke u shndërruar në sundimtar, atëhere do ta humbas mbështetjen dhe do të dështojë.

Pra, udhëheqësi i mirë nuk vepron për vetveten e tij, ai nuk ka ego dhe vepron për të mirën e njerëzve.

Category