The TRUTH of How Coronavirus Spreads and How to Prevent Coronavirus | Airborne Transmission

451
Published on 24/07/2020 by

Sipas të gjitha gjasave, virusi Covid-19 shpërndahet në ajër ku qëndron deri rreth 3 orë. Ka shumë prova që vërtetojnë këtë pohim dhe duket se tashmë është një e vërtetë e saktë e bazuar shkencërisht. Dr. Mike Hansen ka një kanal videosh në YouTube për mjeksi dhe shëndetin e njeriut që ka shikueshmëri prej gati 19 milion shikimesh.

Category