The Whole Saga of the Supercontinents

342
Published on 09/02/2020 by

Kontinentet lëvizin gjatë gjithë kohës për shkak të proceseve fizike brenda Tokës.

Si janë formuar dhe si kanë ndryshuar pozitën e vet këto kontinente që nga fillimet e formimit të planetit tonë? Si kanë ndikuar këto procese ne gjallesat që kanë jetuar në tokë dhe si mund të lëvizin konetinentet në të ardhmen? Këto janë disa nga temat që mund të mësohen nga kjo video të portalit edukativ PBS Eons.

Category