Theory of Evolution: How did Darwin come up with it? – BBC News

59
Published on 02/02/2023 by

Një video e BBC për Charles Darwinin, themeluesin e teorisë së evolucionit, që është punuar me mjeshtri të rrallë. Këtë video duhet shfaqur dhe komentuar së bashku me nxënës si hyrje në lëndën e biologjisë.
P.S. Kjo video gjendet edhe në kanalin në Youtube: https://www.youtube.com/@STEAMzgjoi

Category